Lexikon persiska till svenska download

Lexikon for oversattning fran svenska till turkiska. Lingioappen, som har kurser i flera sprak, erbjuder i dag ett byggyrkeslexikon pa svenska, engelska och arabiska och fler sprak ar pa gang. Men for fans av denna sprak ingen roll eftersom var persiska ordbok ar alltid tillganglig. Det gor var ordlista persiskasvenska verklig, eftersom det ar skapat av infodda manniskor, som anvander spraket varje dag. Du kan fa ditt oversattningsjobb gjort med hjalp av var svenskakspansk oversattare utan kostnad. Denna markering ar i forsta hand till for att forkorta ordets bojningsangivelse och ska inte ses som en helt genomford uppdelning i sammansattningsleder. Alla svenska ord och meningar ar direkt oversatta till persiska och aven till.

For arskurs 6 9 finns materialet pa svenska, arabiska, persiska, ryska. Inga tillbehor som lexikon, lararhandledning, facit eller arbetsbok behovs. Skriv ordet eller frasen du vill kontrollera i textrutan till vanster. Glosbe ar ett samarbetsprojekt och var och en kan lagga till och ta bort oversattningar. Lexikon for oversattning fran svenska till persiska och vice versa.

Lexikonen finns tillgangliga bade som soktjanst pa natet och i bokform. Learn persian in 30 minutes all the basics you need duration. Engelska, lexins engelska lexikon har ersatts av folkets lexikon dar alla kan. Persiska farsi ryska serbiska, srpski somaliska af soomaali spanska espanol svenska sydkurdiska kurdi tigrinska. Bladdra 41 377 fraser och 1 483 025 fardiga oversattningsminnen. Lexin ar en kombination av lexikon och ordbocker som har tagits fram for anvandning i primart invandrarundervisning. Learn british accents and dialects cockney, rp, northern, and more.

Lexin ar en kombination av lexikon och ordbocker som har tagits fram for. En snabb offline svensk lexikon, ordbok och ordlista lexin2. Har hittar du lexikon pa femton minoritetssprak, men aven bildmaterial och kortare. Lyssna pa svenska radionyheter mm fm 89,6 mhz i stockholm eller har pa ett. Parsi var det sprak som befolkningen i moderna iran, har anvant det redan. Denna ansokan ar en fast oversattare program fran 18 olika. Lexin offline with audio dictionary with 20 languages. Persiska numera skriven pa arabiska manus, men anvander sina egna fyra bokstaver. Oversattning, ett gratis forum dar man hjalper varandra med att oversatta det man kan.

29 1441 160 443 1062 1338 182 271 353 1291 672 442 433 230 511 1507 215 1056 217 675 279 1386 453 229 1156 1203 421 945 598 422 981 175